Klubbhusets historie

Huset som i dag rommer vårt klubbhus ble sannsynligvis oppført en gang på 1920- eller 1930-tallet. Vi har oversendt en henvendelse til Moss Kommune for å få bragt de historiske detaljer på det rene.

Vi har grunn til å tro at huset ble oppført av tannlege Birger Werring i tilknytning til hans sommerbolig Stupet som fantes i umiddelbar nærhet av klubbhuset.

Nedenfor huset fantes en enkel brygge samt en liten slipp. Huset ble den gang brukt som båthus/uthus for tannlege Werrings sommerbolig Stupet.

Steinene på bildet finnes trolig på stranda den dag i dag, selv om området nå fremstår som langt mer opparbeidet enn det var den gang.

Stupet, hvor familien Werring hadde sommerresidens fra mai til september, lå nydelig til på en liten høyde like ovenfor stranden. Her fantes til enhver tid to stuepiker da familien residerte der.

Nedenfor ser du sommerboligen Stupet slik det fremstod sommeren 1945. Bygningen lå like bak klubbhuset og ble revet av Moss Kommune på 1980-tallet.

I dag ligger kun noen murstein igjen til vitne om en svunnen tid.

Klubbhuset fungerte altså som båt- og uthus for Stupet. Området rundt klubbhuset og Stupet ble regnet som meget privat og var også inngjerdet. Fotografiet nedenfor er fra 1932.

På bildet under kan du legge merke til den brede døråpningen som utgjorde hovedporten til båthuset. Bildet viser også Stupets beliggenhet i forhold til klubbhuset.

Arealene rundt Tronvikstranda var også i tidligere tider benyttet til jordbruk. Fotografiet nedenfor er fra 1932.

Dengang som nå var det viktig med godt drikke når man var på tur. Men er det noen i klubben som spiller banjo?

Også Torpedostasjonen på den andre siden av Tronvikbukta har forandret seg gjennom tidene. Fotografiet nedenfor er fra 1919. Vinkelen fotografiet er tatt fra gjør det umulig å stadfeste hvorvidt Stupet eller klubbhuset eksisterte da fotografiet ble tatt.

Legg merke til utformingen av tårnet på Torpedostasjonen – vesentlig annerledes enn i dag. Likevel er det mange trekk som fortsatt kan kjennes igjen.

Landskapet er fortsatt det sammen, men det er mange detaljer som har forsvunnet fra landskapet gjennom tiden. Er det boder for fiskeredskap som står langs gjerdet? Fotografiet er fra 1920-tallet.

Gjerdet på fotografiet skilte stranda fra Werrings private eiendom.

Torpedostasjonen hadde tidligere stor strategisk betydning, der den hadde fritt utsyn til innseilingen til indre Oslofjord. Idag er området solgt og har privat eier.

Bildet viser marineøvelse – ilandsetting av troppestyrker. Fotografiet er fra 1945 og har også et utsnitt av taket på klubbhuset.

Legg igjen en kommentar