Oppdatert internkontroll-system

IK-systemet er under oppdatering.