Bli medlem

Moss Undervannsklubb tar gjerne imot nye medlemmer. Det spiller ingen rolle hvilken farge du har på sertifikatet, du er uansett hjertelig velkommen.

Ta gjerne kontakt med en i styret om du ønsker mer informasjon.  Det er fint om du betaler kontingenten over nettbank, slik at den kommer rett inn på konto, husk å skrive på medlemsnavnet på innbetalingen (et medlem pr. innbetaling).

I dag må du melde deg inn på Min Idrett. https://medlemskap.nif.no/19512

Du må velge hvilken medlemstype du ønsker når du betaler kontingent:

 • Medlem Junior (til og med 16 år, fridykkere og apparatdykkere)
 • Medlem uten luftfylling (kalt passiv i loven)
 • Medlem Fridykker (kalt passiv i loven)
 • Medlem med luftfylling (Her er det inkludert fri luftfylling)
 • Medlem med Nitrox (Inkludert fri luftfylling og tilgang til oksygenfylling)

Kontingentnivå finner du på siden for kontingent.

Uten betalt kontingent er du ikke gyldig medlem og kan ikke stemme ved årsmøtet eller nyte godt av klubbens goder.

For at kasserer skal kunne registrere deg i medlemsregisteret, trenger vi følgende informasjon om deg:

 • Fullt navn
 • Adresse
 • Postnr. / sted
 • Fødselsdato
 • Epostadresse
 • Mobiltelefonnr.

Alt dette sender du til kasserer@muk.no. Underskrevet innmeldingsskjema leveres eller sendes til klubben (gjerne scannet via epost).

Når du melder deg inn i Moss Undervannsklubb bekrefter/samtykker du i følgende:

 • Opplysningene gitt ovenfor inngår i klubbens medlemsregister, som er tilgjengelig for styret i klubben, og at opplysninger om navn, adresse og fødselsdato blir registrert i Idrettens medlemsdatabase hos Norges Idrettsforbund.
 • At du selv må holde klubben informert om endring i adresse, telefon o.l. så lenge du er medlem
 • At du har lest gjennom klubbens lover, og forplikter deg å overholde disse.
 • At du er inneforstått med at all dykking skjer på eget ansvar og er frivillig.
 • At du er klar over at klubben ikke har tegnet forsikringer som på noen måte dekker klubbens medlemmer eller personlige utstyr.
 • At du har satt deg inn i, og undertegnet et eksemplar av klubbens sikkerhetsregler som sendes/leveres til klubben

Nyttig informasjon for nye medlemmer:

Legg igjen en kommentar