Innkalling Årsmøte

Moss Undervannsklubb innkaller herved til Årsmøte
torsdag 14.februar 2019 kl. 1900
Sted: Dykkerhuset

Dagsorden

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder saker som skal fremmes på ting som klubben er tilsluttet (NDF og ØDK).
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Valg
a) Valg til styret:
De som er på valg i år er: Nestleder, Sikkerhetsansvarlig, båtansvarlig og Festansvarlig.
b) Varamedlem
c) 2 Revisorer
d) Representanter til ting og møter i organisasjoner klubben er medlem i
e) Valgkomite
f) Badekomite

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 31.januar 2018.
Forslag sendes til styret@muk.no, eventuelt med vanlig post til klubben.
Forslag til valgkomiteen kan sendes til valg@muk.no.

Velkommen
Leder Rita Eilefsen

Dette innlegget ble publisert i Generell info. Bokmerk permalenken.