Innkomne saker til behandling på årsmøte 2016

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:
6A: Lovendring: Endring av Lov for Moss Undervannsklubb, slik at loven følger NIFs lover.
6B: Lovendring: Endre antall styremedlemmer til 7 og antall varamedlemmer til 1.
7: Kontingenter: Styret foreslår å beholde dagens kontingent for 2017
I tillegg til de resterende punktene på dagsorden.
Forslag til nye lover ihht. 6A og 6B ligger her: Forslag til oppdatert lov årsmøte 2016

Dette innlegget ble publisert i Årsmøte. Bokmerk permalenken.