Styre og stell

Styret og utvalg i Moss Undervannsklubb ble valgt på årsmøtet 10.02.2022.

Ønsker du å komme i kontakt med styret, kan du gå inn på kontaktsidene våre eller sende en  e-post på muk@muk.no.

MUK ønsker IKKE reklame og tilbud tilsendt på styremedlemmenes epost.
Alle e-postadresser avsluttes med @muk.no

Styret består av:
Rune Orderud (leder)
leder@
tlf: 940 07 018

Runa Lutnæs (nestleder)
nestleder@
tlf: 464 27 822

Terje Gravningsmyhr (båtansvarlig)
admiral@
tlf: 918 08 797

Magnus Lid Aalerud (kasserer)
kasserer@
tlf:467 89 946

Thor Aksel Bethelsen (sikkerhet og Tur leder)
sikkerhet@
tlf: 903 69 571

Anita D Malmo (festansvarlig)
fest@
tlf: 909 51 793

Fredrik Nørager Christiansen (varamedlem)

Kompressoransvarlig:
Arne Norsted
kompressor@
tlf: 94975338

Badekomitè:
Aage W. Karlsen
tlf: 91395245
Petter F. Smedling
tlf: 91880711

Valgkommite:
Epost: valg@
Leder: Lars Forfang
Medlem: Per-Marcus Jacobsen
Medlem: Aleksander Ekrem Olsen
Varamedlem: Petter Johansen

Revisorer/kontrollutvalg:
Torkel M Jodalen Leder
Eskil Krtistiansen

Legg igjen en kommentar