Styre og stell

Styret og utvalg i Moss Undervannsklubb ble valgt på årsmøtet 13.02.2020.

Ønsker du å komme i kontakt med styret, kan du gå inn på kontaktsidene våre eller sende en e-post på muk@muk.no.

MUK ønsker IKKE reklame og tilbud tilsendt på styremedlemmenes epost.
Alle e-postadresser avsluttes med @muk.no

Styret består av:
Rune Orderud (leder)
leder@
tlf: 940 07 018

NN (nestleder)
nestleder@
tlf:

Terje Gravningsmyhr (båtansvarlig)
admiral@
tlf: 918 08 797

Magnus Lid Aalerud (kasserer)
kasserer@
tlf:467 89 946

Navid Alai (sikkerhetsleder)
sikkerhet@
tlf: 903 69 571

Runa Lutnæs (turansvarlig)
tur@
tlf: 464 27  822

Cathrine Jægerud (festansvarlig)
fest@
tlf: 951 55 690

Kim Foss-Pedersen (varamedlem)

Kompressoransvarlig:
Arne Norsted
kompressor@
tlf: 94975338

Badekomitè:
Aage W. Karlsen
tlf: 91395245
Petter F. Smedling
tlf: 91880711

Valgkommite:
Epost: valg@
Leder: Dan Kåre Engebretsen
Medlem: Lars Forfang
Medlem: NN
Varamedlem: NN

Revisorer:
Eskil Kristiansen
Torkel M Jodalen

Legg igjen en kommentar