Styre og stell

Styret og utvalg i Moss Undervannsklubb ble valgt på årsmøtet 11. februar 2016

Ønsker du å komme i kontakt med styret, kan du gå inn på kontaktsidene våre eller sende en e-post på muk(alfa)muk.no.

MUK ønsker IKKE reklame og tilbud tilsendt på styremedlemmenes epost.
Alle e-postadresser avsluttes med (alfa)muk.no

Styret består av:
Dan Kåre Engebretsen (leder)
leder@
tlf: 950 88 686

Elin Solheim (nestleder)
nestleder@
tlf:

Rune Orderud (båtansvarlig)
admiral@
tlf:940 07 018

Torkel M Jodalen (kasserer)
kasserer@
tlf: 924 22 020

Aage W. Karslen (sikkerhetsleder)
sikkerhet@

Runa Lutnæs (turansvarlig)
tur@

Cathrine Jægerud (festansvarlig)

fest@

Tor Sørensen (varamedlem)

Andre verv:

Kompressoransvarlig:
Arne Norsted
kompressor@
tlf: 941 50 310

Valgkommite:
Epost: valg@
Leder: Petter F. Schmedling
Medlem: Stig Jørgensen
Medlem: Skule Rønning

Revisorer:
Eskil Kristiansen
Eva Tangen

Legg igjen en kommentar