Styre og stell

Styret og utvalg i Moss Undervannsklubb ble valgt på årsmøtet 14. februar 2019

Ønsker du å komme i kontakt med styret, kan du gå inn på kontaktsidene våre eller sende en e-post på muk(alfa)muk.no.

MUK ønsker IKKE reklame og tilbud tilsendt på styremedlemmenes epost.
Alle e-postadresser avsluttes med (alfa)muk.no

Styret består av:
Rita Eilefsen (leder)
leder@
tlf: 959 64 673

Thorbjørn W. Christensen (nestleder)
nestleder@
tlf:951 27 222

Rune Orderud (båtansvarlig)
admiral@
tlf:923 54 900

Magnus Lid Aalerud (kasserer)
kasserer@
tlf:467 89 946

Navid Alai (sikkerhetsleder)
sikkerhet@
tlf:903 69 571

Runa Lutnæs (turansvarlig)
tur@
tlf:464 27  822

Cathrine Jægerud (festansvarlig)
fest@
tlf:951 55 690

Terje Gravningsmyhr (varamedlem)

Kompressoransvarlig:
Arne Norsted
kompressor@
tlf: 941 50 310

Badekomitè:
Aage W. Karlsen
Petter F. Smedling

Valgkommite:
Epost: valg@
Leder: Dan Kåre Engebretsen
Medlem: Petter F. Schmedling
Medlem: Lars Forfang
Varamedlem: Kim Foss Pedersen

Revisorer:
Eskil Kristiansen
Torkel M Jodalen

Legg igjen en kommentar