Saksliste til årsmøtet

Det har ikke kommet inn noen årsmøtesaker innen fristen, det er derfor kun sakene som er omtalt i lovene som skal behandles på årsmøtet torsdag 13.februar kl 1900. Her kan du lese hele sakslista:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  Presenteres på årsmøtet
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  Presenteres på årsmøtet
 6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder saker som skal fremmes på ting som klubben er tilsluttet (NDF og ØDK)
  Ingen innkomne saker.
 7. Fastsette medlemskontingent (gjeldende fra 2015)
  Styrets forslag:
  * Turmedlem: 50,- (uforandret)
  * Junior: 200,- (uforandret)
  * Passiv: 400,- (økning på 50,-)
  * Aktiv: 850,- (økning på 50,-)
  * Nitrox: 1200,- (økning på 100,-)
 8. Vedta idrettslagets budsjett
  Presenteres på årsmøtet
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  Presenteres på årsmøtet
 10. Valg (Valgkomiteens innstilling vil presenteres på årsmøtet)
  1. Valg til styre: De som er på valg i år er: Leder, turansvarlig, kasserer og båtansvarlig.
  2. 2 Revisorer
  3. Representanter til ting og møter i organisasjoner klubben er medlem i
   Styrets forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke representanter
  4. Valgkomite
Dette innlegget ble publisert i Generell info. Bokmerk permalenken.