MUK nominert til «Gullklypa»

Hold Norge Rents konferanse om marin forsøpling

Fra Strandryddedagen : Moss Undervannsklubb er nominert til «Gullklypa» sammen med flere andre. Gullklypa er en utmerkelse som gis til enkeltpersoner eller institusjoner som har gjort en spesiell innsats mot forsøpling, og for et rent og trivelig Norge. Prisen deles ut for tiende gang i år. Vinneren får et diplom og en forgylt plukkeklype for søppel – en symbolsk markering som takk for innsatsen. Prisen skal deles ut 5.februar i Oslo under konferansen til Hold Norge Rent.

Fra Strandryddedagen:

I dag ble de nominerte til den nasjonale ryddeprisen «Gullklypa» presentert.
Gullklypa er en utmerkelse som gis til enkeltpersoner eller institusjoner som har gjort en spesiell innsats mot forsøpling, og for et rent og trivelig Norge. Prisen deles ut for tiende gang i år. Vinneren får et diplom og en forgylt plukkeklype for søppel – en symbolsk markering som takk for innsatsen.

– Vi er ekstra stolte av at klima- og miljøminister Tine Sundtoft har takket ja til å dele ut Gullklypa på konferansen vår 5.februar i Oslo

Kandidatene for Gullklypa 2014 har alle bidratt til å holde Norge rent, på hver sin måte. Kandidatene er:

Geir Wing Gabrielsen, seniorforsker og seksjonsleder ved avdeling for Miljøgifter ved Norsk Polarinstitutt. Gabrielsen er nominert for sin glimrende innsats for å belyse problemet med marin forsøpling for offentligheten på en engasjerende og spennende måte bl. annet gjennom sine mange innlegg og kronikker i media.

Det norske Veritas GL, er nominert for prosjektet Plastic Aquatic, Prosjektet setter fokus på manglende kartlegging og overvåkning av marin forsøpling i Norge og resten av verden. Kunnskap om omfanget av den marine forsøplingen og kildene til problemet er svært begrenset i Norge. Plastic Aquatic forkuserer på kunnskapsinnhenting og belyser behovet for utvikling av ny teknologi for å løse miljøproblemet.

Bo Eide, ansatt i Tromsø kommune og Ren kyst i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy. Bo er nominert for sitt mangeårige engasjement for opprydding av marin forsøpling lamngs kysten. Bo har gjennom sine ryddeaskjoner i porsjektet “Ren Kyst” bare i år samlet Kommunene, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Kystvakten, Kystverket, Fiskarlaget, Remiks og frivillige til ryddeaksjoner på 35 lokaliteter som ligger plassert på svært utilgjengelige steder

Moss Undervannsklubb – Dykkerklubben er nominert for sin betydelige innsats for å rydde havbunnen og kanalen i Moss. Undervannsklubben har dokumentert store mengder marin forsøpling under vann om på denne måten vist offentligheten en verden av forsøpling under vann, som ikke er tilgjengelig for oss som ikke ser havbunnen til vanlig. På Strandryddedagen 2013, hevet de alene 2, 5 tonn søppel fra kanalen i Moss.

Anthony Hill, ildsjelen bak ryddegruppa Rein sjø i Bergen. Anthony er en ildsjel som de tre siste årene har arrangert mange ryddeaksjoner i vannkanten og langs fjorden i Bergen. Han har et talent for innsamling av penger gjennom quiz-show og har i en årrekke samlet inn flere millioner kroner til bland annet kreftsaken og nå også til oppryding av marin forsøpling. Anthony Hill er nominert for å skape engasjement om tema marin forsøpling på en vellykket møte, med utradisjonelle virkemidler.

Årets jury har bestått av
Direktør i Avfall Norge Nancy Strand
Daglig Leder i LOOP Marianne Holen
Grønt Punkt Norge Eirik Oland

Dette innlegget ble publisert i Generell info. Bokmerk permalenken.